Nuttige websites

AWEL
Telefoon & chat voor kinderen en jongeren

Vrij CLB Limburg
Kwaliteitsvolle begeleiding voor leerlingen, ouders en kinderen

Figuring Futures
Creatieve manier om verhalen te delen

Geestelijke gezondheidszorg

Fit in je hoofd

Geestelijk Gezond Vlaanderen

Gezond leven (met onder andere oefeningen en meer info over mentaal welbevinden)

Tele-Onthaal

Vlaamse noodnummers

Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte therapie

Vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling

Zelfmoordpreventie

Zelfmoord 1813
Preventie Zelfdoding

Zelftest over waarden

The VIA Character Strengths Survey

Eigen publicaties

Er verschenen bij Lannoo Campus drie boeken van Rik Prenen en/of Elke Gybels:

Praten met ouders

Van Klacht naar Kracht. Een schatkist voor oplossingsgericht begeleiden

Tevreden tijd: handreiking voor perspectiefgerichte gesprekken

‘Van Klacht naar Kracht’ en ‘Tevreden tijd’ zijn in elke boekhandel verkrijgbaar. (zoek een boekhandel in je buurt). Je kan de boeken ook aankopen tijdens onze workshops en lezingen.

Uiteraard kan je bij ons ook terecht met al je vragen over workshops, lezingen en vormingen verbonden aan “Van Klacht naar Kracht” of “Figuring Futures”. Kijk voor meer informatie naar “Aanbod“, “Op maat” en “Woonkamerwijsheid” of mail ons.

Naar aanleiding van de vijfde druk schreven we in september 2018 een artikel, aanvullend op hetgeen je ontdekt in “Van Klacht naar Kracht”.
Omdat een passende ondertitel “Een schatkist voor de HOOPVERLENER” zou kunnen zijn delen we graag hier deze tekst.

Raadpleeg ook het artikelHoop in regenachtige dagen”, verschenen in Agora in maart 2016.

Van Klacht naar Kracht: een schatkist voor oplossingsgericht begeleiden

Een verfrissend boek dat, met of zonder materiaal, alle bouwstenen van een oplossingsgericht gesprek zeer helder weergeeft.

Efficiënte communicatie is in de moderne hulpverlening van cruciaal belang. Daarvoor hebben cliënten en hulpverleners de juiste methodes hard nodig. Oplossingsgericht werken, waar niet de problemen maar de eerste kleine signalen van vooruitgang centraal staan, kan hierbij helpen.

‘Van Klacht naar Kracht’ stapt uit de dominante probleembenadering en creëert ruimte voor verhalen van vertrouwen, veerkracht en hoop. Zo leren cliënten om een moment van geluk te visualiseren en nieuwe perspectieven op te bouwen.

Dit boek biedt een verrassende en creatieve manier om de krachten van cliënten aan te spreken. Met behulp van schatkistjes, duplopoppetjes en ander creatief materiaal leer je een oplossingsgerichte begeleidingssessie uit te werken. Dankzij de vele perspectiefgevende vragen kan je zelfs zonder materiaal aan de slag.

Uiteraard kan je bij ons ook terecht met al je vragen over workshops, lezingen en vormingen over het oplossingsgerichte gedachtegoed of “zeg het met duplo”.
Kijk voor meer informatie naar ‘Woonkamerwijsheid’ op deze website of mail ons.

Naar aanleiding van de vijfde druk in september 2018 schreven we een tekst, aanvullend op hetgeen je ontdekt in “Van Klacht naar Kracht”.
Omdat een passende ondertitel “Een schatkist voor de HOOPVERLENER” zou kunnen zijn en we de laatste jaren spreken over PERSPECTIEF gericht werken in plaats van oplossingsgericht delen we graag hier deze tekst.

Meer info over de methodiek “Figuring Futures”, waarover ook het boek “Van Klacht naar Kracht” gaat, vind je op www.figuringfutures.com.

Te downloaden sjablonen

In ons boek spreken we over een notitieblad en over de multischaalmethode. Je vindt er meer over op pagina’s 46, 140, 141, 142, 188, 189. Deze bijlagen kan je hier gratis downloaden.

Evan George over ons boek:

‘As the Solution Focused approach grows in spread and influence throughout the worlds of counselling, therapy and coaching, practitioners are bringing their own creativity to the model, exploring new and innovative applications and developments. This book is a wonderful example of just such a development, illustrating how creative materials can be used alongside the traditional conversation structures of the approach. The text is rooted in the authors’ clinical experience and will surely inspire its readers to access their own best way of communicating effectively with their clients’.

Evan George is Co-director BRIEF London UK, Co-author of Solution Focusec Brief Therapy: 100 Key Points and Techniques and Brief Coaching: a Solution Focused approach

Reacties van lezers

De schrijvers leggen er de nadruk op dat een cliënt een probleem kan hebben, doch dat hij/zij niet het probleem ís. Bij hun methode van begeleiden hoort een ‘toolkit’ met poppetjes die personen uitbeelden uit de sociale omgeving van de cliënt en ander beeldend materiaal. De auteurs beschrijven hoe je met dit materiaal de cliënt verleidt om uit zijn probleemdenken te stappen en (mee) te kijken naar kansen en mogelijkheden: hoe wil hij/zij dat de toekomst (leuke aanduiding: ‘de toekomstschatkist’) eruit zal zien? De doelen die de cliënt voor zichzelf stelt, worden niet aangeduid in SMART, maar in PRIMA (Perspectief, Realiseerbaar, Interactioneel, Minimaal haalbaar, Aantrekkelijk). Het gaat steeds om het bedenken van stapjes/stappen om de gestelde doelen te halen. Het werken met symbolisch materiaal is niet nieuw. Het boek geeft een goed samenvattend beeld van de mogelijkheden; het bevat mooie beschrijvingen van cases en het is enthousiasmerend geschreven. De bijlage geeft een aanduiding van mogelijke materialen. Een aanrader voor coaches/hulpverleners.
G. Kruis © NBD Biblion

Het boek leest als het een trein. Zelf kan ik als straathoekwerker in mijn beroep geen poppetjes gebruiken maar het stoort me niet. Integendeel, het helpt me nog beter om het oplossingsgerichte gedachtengoed te begrijpen. De manier waarop de casusbespreking werd opgebouwd is verfrissend.
De concepten uit het boek zijn gemakkelijk te verteren en dat is een zegen.
Kurt Vandebosch, stad Hasselt

Zelfs voor een oplossingsgerichte leek is het boek heel leesbaar …
Wat bij mij het sterkst blijft hangen zijn de open vragen om in echt contact te treden met mensen en de bouwstenen en de foto’s die stap voor stap concrete situaties weergeven. Deze beelden zitten vast in mijn hoofd en hierdoor kan ik alle stappen van het proces heel gemakkelijk onthouden en opnieuw gebruiken.
De methodiek is tevens heel toepasbaar met mijn eigen kinderen of bij werknemers die ergens vast zitten of op zoek zijn naar een volgende stap.
Stef Goossens, Siemens