Door intensieve bijscholingen en onze jarenlange ervaring als trainer en docent
bieden we een kwaliteitsvolle invulling op het vlak van:

Supervisie en casuïstiekbespreking

Inhoudsgerichte programma's

Procesgerichte programma's

Prikkelende lezingen en/of workshops

Klik op bovenstaande titels en je vindt enkele inspirerende voorbeelden.

Ongeacht het thema of het onderwerp van de training staat de leerwens van de organisatie en deelnemers centraal.
Dit maakt dat we samen met jou een uniek en creatief programma uitwerken.
Dat kan in de vorm van korte of langere vormingstrajecten.
Een verkennend (mail)gesprek helpt daarbij.

We kiezen voor theoretische inzichten gecombineerd met oefeningen die rechtstreeks refereren naar de praktijk.
Deelnemers gaan naar huis met inzichten en vaardigheden die er echt toe doen.

Mail ons voor meer informatie, een verkennend gesprek of een offerte.

We bekijken dan verder met jou hoe we zo goed mogelijk kunnen ingaan op jouw doelstellingen als opdrachtgever.