Rik Prenen

In de jarenlange praktijkervaring op het vlak van gezinsconsultaties en het samenwerken met cliënten in complexe, multi gestresseerde of zorgwekkende situaties boeide mij vooral wat mensen op de been houdt in de wirwar van problemen.
Waar putten ze kracht uit?
Wat inspireert en motiveert hen?
De uitdaging hoe je de wijsheid, krachten en hulpbronnen bij de ander naar boven krijgt en versterkt, boeit me nog alle dagen.

Als docent aan de associatie van KU Leuven, vormingscoördinator voor de centra voor leerlingenbegeleiding en door honderden professionals uit onderwijs, jeugdhulp en politie te trainen en te coachen, leerde ik hoe theorie en praktijk elkaar kunnen versterken.

Onder het motto “je kan vermenigvuldigen door te delen” ga ik graag in gesprek met deelnemers aan trainingen en supervisies.

Ik gaf opleidingen voor de federale politie, coachte teams aan de Universiteiten van Hasselt, Sint Petersburg en aan het Waterford institute of Technology in Ierland op het vlak van omgaan met risicogedrag. Samen met gepassioneerde Surinaamse collega’s werk ik mee aan de uitbouw van een zorgstructuur in Paramaribo.

Korter bij huis werk ik oplossingsgericht met organisaties en teams uit de social profit, de gezondheidszorg en het onderwijs samen aan een efficiënte communicatie en aan het versterken van teamwerking.

Meerjarige erkende opleidingen in de gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en gezins- en schoolgerichte pedagogische hulpverlening (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen KU Leuven) verbreedden mijn kijk op diagnostiek en behandeling van emotionele-, relationele- en gedragsmoeilijkheden. Maar nog meer dan inzicht in probleemsituaties interesseert het mij hoe reeds bestaande, kennis, competenties, krachten en hulpbronnen uitzicht kunnen bieden.

In verschillende binnen- en buitenlandse vaktijdschriften kan je bijdragen van me lezen. In april 2014 verscheen het boek “Praten met ouders’’ (Lannoo Campus). Samen met Elke schreef ik in 2015 “Van klacht naar kracht”. Een schatkist voor oplossingsgericht begeleiden.”