De door de Content verzorgde workshops & trainingen hebben een link met de 3 P’s die we integreerden in onze Cirkel van Hoop.
Deze drie bouwstenen vormen eveneens de fundamenten in gesprekken die we voeren. Indien je klikt op de bouwstenen kom je in grote lijnen te weten hoe we de 3P’s vormgeven.

PERSPECTIEF

… geeft de richting aan waarin mensen willen groeien.
Het geeft uitzicht en verwijst naar iets waardevol dat toeneemt, gekoesterd en rijker wordt.
Het beschrijven van een gedetailleerd perspectief legt een eerste zaadje om in een latere instantie stappen te zetten in de richting van een hoopvolle toekomst.

POSSIBILISME

… vertrekt van de aanname dat mensen succesvol zijn in het nemen van hobbels in het leven en herinnert ons eraan dat problemen nooit perfect zijn.
Het verwijst naar dié momenten in het dagelijkse leven waarin de ‘gewenste toekomst’ zich al (een beetje) manifesteert.
Het waardeert de krachten, vaardigheden en oplossingsstrategieën van mensen en van betekenisvolle anderen die hen omringen en voor hen supporteren.

PROGRESSIE

… focust op het eerste kleine teken van vooruitgang of continuering en naar de resources die mensen kunnen inzetten om dit te bewerkstelligen. ~ definities volgens deContent www.decontent.be


We kiezen voor perspectiefgericht werken als verzamelnaam om onze manier van werken te typeren, wat voor ons een afgeleide is van het oplossingsgericht werken.

Onze ervaring leert dat deze methodiek efficiënt kan worden ingezet in de profit, social profit en in het onderwijs, dit zowel naar individuen als naar groepen. Het is een krachtige, positieve methode om veranderingen bij mensen, teams en organisaties te bewerkstelligen.

Kijk zeker eens bij “Woonkamerwijsheid” of nodig ons uit in jouw organisatie indien je inzicht wil verwerven in de uitgangspunten, de doelstellingen en de methodiek van onze 3P’s. Uiteraard kan je je ook verder bekwamen door bijvoorbeeld vaardigheden en specifieke technieken onder de knie te krijgen.