10 jaar de Content: MUSEUM van de TEVREDEN TIJD

10 jaar de Content staat voor honderden perspectiefgerichte gesprekken en oplossingsgerichte workshops voor teams, organisaties en scholen.

Onze ervaring toetsen we voortdurend aan de nieuwe inzichten over het oplossingsgericht werken, die we tijdens internationale trainingen en congressen opdeden.
Deze schat aan INHOUD resulteerde in methodieken, werkvormen en materialen, die we ontwikkelden en steeds verder verfijnen.

de Content staat ook voor TEVREDENHEID.
Oplossingsgericht werken is immers: samen met mensen werken aan hoop en deze in het dagelijkse leven concreet gestalte geven. Dat doen we vanuit drie basisbegrippen: PERSPECTIEF – POSSIBILISME – PROGRESSIE

Onze ervaringen, inzichten, werkvormen en materialen deelden we tijdens een workshop met 50 deelnemers. En dat in museumstijl!

Voor de opbouw van deze namiddag/avond lieten we ons inspireren door de definitie van Wikipedia:
“Een museum is een instelling ten dienste van de gemeenschap en van haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, die de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verzamelt, bewaart, onderzoekt en tentoonstelt en hierover informatie verstrekt voor studie, educatie en recreatie.”

Op 9 mei 2019 konden de museumgasten kennis maken met de Content en de 3 P’s meteen methodisch en creactief integreren in hun eigen professionele aanpak.
Er zat bij het verlaten van het museum ook letterlijk  meer in de aanwezigen hun ‘schatkist’! Ze mochten namelijk, naast de aangeboden (reflectie-)oefeningen, dingen meenemen.
Deze museumstukken herinneren hen op de werkvloer aan de opgedane inzichten rond de 3 P’s.

Ondertussen is er ook de mogelijkheid om ons museum speciaal voor jouw team af te huren voor een dagdeel. Zie het als een soort van TEAMBUILDING. 
We stemmen de “rondleiding” die dag af op jouw wensen en gaan dus graag vooraf met je in gesprek rond de mogelijkheden.

Stuur snel een mailtje aan elke@decontent.be indien je meer wil weten!