Lezing voor Pompidou-Group (Europese Commissie)

Rik hield een lezing op vraag van de Pompidou-Group in Brussel. Dat is een internationale werkgroep in de schoot van de Europese Commissie die zich toelegt op de preventie van risicogedrag en druggebruik bij jongeren. Hij verzorgde na de lezing ook een workshop over het perspectiefgericht werken met jongeren in een politionele setting, gebaseerd op de cirkel van hoop. 
Deze lezing en workshop krijgen zeker nog een staartje want Rik is uitgenodigd op het jaarlijkse congres vande Canadese politiediensten van Britisch Columbia. Hij gaat er zich mee buigen over de samenwerking tussen politie en hulpverlening vanuit het perspectiefgericht gedachtegoed.

Rik Prenen zijn tekst hierover vind je hier.