Tevreden Tijd

Hoop is de belangrijkste drijvende kracht voor verandering.
Het verbeelden van een hoopvolle toekomst en hoe deze zichtbaar wordt in dagelijkse gewoontes geeft moed. Tevreden tijd gaat over hoop verlenen.

Vertrekkende van solide wetenschappelijke inzichten en een aanstekelijke groeimindset gidst Elke Gybels je door de boeiende praktijk van perspectiefgerichte gespreksvoering.

Aan de hand van drie pijlers: PRIMA-perspectief, Possibilisme en Progressie ontdek je stap voor stap hoe bouwen aan hoop en tevreden tijd concreet gestalte krijgt en hoe een perspectiefgericht gesprek kan worden gevoerd.

REACTIES VAN LEZERS

‘Elke weet als geen ander het kleine om te zetten in het grote, waardoor verlangzamen plots zoveel nieuwe mogelijkheden biedt.

Een aanrader voor wie verleden en toekomstige tijd wil overbruggen door tevreden tijd.’
— Leo Bormans, onderzoeker en auteur van o.a. de internationale bestseller The World Book of Happiness

‘Dit toegankelijk en vlot te lezen boek geeft inzicht in hoe hoop bijdraagt aan een gezond en gelukkig leven. Perspectiefgerichte gespreksvoering waarbij hoop centraal staat, is dan ook een krachtig middel tot persoonlijke ontwikkeling en verandering.’
— Prof. dr. Nele Jacobs, Hoogleraar Levenslooppsychologie, Open Universiteit

‘In dit wetenschappelijk onderbouwd boek reikt Elke Gybels gemakkelijk toepasbare tools aan om de wereld voor onszelf en anderen mooier en hoopvoller te maken. Met minstens evenveel vragen als pasklare antwoorden zet ze ons aan stil te staan bij elke kans tot rijke connectie met anderen.’
— Barbara Torfs – Directeur Bond zonder Naam

Onderzoek Cirkel van Hoop 

Het boek “Tevreden tijd: handreiking voor het voeren van perspectiefgerichte gesprekken’ verscheen op 31mei 2022. Een dag voordien rondde Elke haar master psychologie af met de verdediging van haar masterthesis. Ze deed een onderzoek naar de werking van de Cirkel van Hoop.
Deze Cirkel van Hoop werd ontwikkeld in 2019 naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de Content en is helemaal gebaseerd op de 3 pijlers (Perspectief – Possibilisme – Progressie) die uitvoerig worden uitgelegd in het boek ‘Tevreden tijd’ .
Dankzij onderzoek in 2021 mocht de Cirkel van Hoop al een gevalideerd werkinstrument genoemd worden omdat het gespreksbegeleiders ondersteuning biedt in het ontlokken van verhalen van hoop en in het methodisch en systematisch omgaan met vragen van cliënten of coachees. Bovendien werd er via een focusgroep ontdekt dat eens een cliënt (kind, jongere, volwassene) de Cirkel van Hoop op een begeleide manier doorlopen heeft, deze persoon met eender welk andere vraag zelfstandig aan de slag kan met een blanco Cirkel van Hoop.

Vervolgens werd tijdens academiejaar 2021-2022 binnen de UCLL hogeschool onderzocht hoe de ‘Cirkel van Hoop’ kan ingezet worden als reflectiemiddel en in welke mate het gebruik ervan invloed heeft op de ontwikkeling van een perspectiefgerichte state-of-mind. Door middel van een interventie werd onderzocht of respondenten die de Cirkel van Hoop invulden (N=74) meer hoopvol en oplossingsgericht gingen denken en of ze zich meer competent en zelf-effectief voelden t.o.v. respondenten in een wachtlijstgroep (N=66). Onafhankelijk van de groep waarin de respondenten werden ingedeeld vulde elke persoon twee vragenlijsten in. De deelnemers uit de interventiegroep kregen een beginmeting en een begeleide instructie waarin ze de reflectietool ‘Cirkel van Hoop’ doorliepen en vulden daarna een nameting in. Deelnemers van de wachtlijstgroep maakten geen kennis met de reflectietool gedurende de loop van het onderzoek. Ze vulden enkel de 51 vragen in, bestaande uit de SRIS (Self-Reflection and Insight Scale), SFI (Solution Focused Thinking Inventory), de Adult State Hope Scale, de Nederlandse versie van de General Self-Efficacy Scale en de Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale (BPNSFS). 

De belangrijkste conclusie is dat er een positief effect van het gebruik van de Cirkel van Hoop is op hoopvol en oplossingsgericht denken en op zelfeffectiviteit. 


Indien je interesse hebt in het werken met de Cirkel van Hoop, laat het dan zeker weten!