Korte inhoud ‘Van Klacht naar Kracht.
Een schatkist voor oplossingsgericht begeleiden’

Een verfrissend boek dat, met of zonder materiaal, alle bouwstenen van een oplossingsgericht gesprek zeer helder weergeeft.

Efficiënte communicatie is in de moderne hulpverlening van cruciaal belang. Daarvoor hebben cliënten en hulpverleners de juiste methodes hard nodig. Oplossingsgericht werken, waar niet de problemen maar de eerste kleine signalen van vooruitgang centraal staan, kan hierbij helpen.

‘Van Klacht naar Kracht’ stapt uit de dominante probleembenadering en creëert ruimte voor verhalen van vertrouwen, veerkracht en hoop. Zo leren cliënten om een moment van geluk te visualiseren en nieuwe perspectieven op te bouwen.

Dit boek biedt een verrassende en creatieve manier om de krachten van cliënten aan te spreken. Met behulp van schatkistjes, duplopoppetjes en ander creatief materiaal leer je een oplossingsgerichte begeleidingssessie uit te werken. Dankzij de vele perspectiefgevende vragen kan je zelfs zonder materiaal aan de slag.

Uiteraard kan je bij ons ook terecht met al je vragen over workshops, lezingen en vormingen over het oplossingsgerichte gedachtegoed of “zeg het met duplo”.
Kijk voor meer informatie naar ‘Woonkamerwijsheid’ op deze website of mail ons.

Naar aanleiding van de vijfde druk in september 2018 schreven we een tekst, aanvullend op hetgeen je ontdekt in “Van Klacht naar Kracht”.
Omdat een passende ondertitel “Een schatkist voor de HOOPVERLENER” zou kunnen zijn en we de laatste jaren spreken over PERSPECTIEF gericht werken in plaats van oplossingsgericht delen we graag hier deze tekst.

Meer info over de methodiek “Figuring Futures”, waarover ook het boek “Van Klacht naar Kracht” gaat, vind je op www.figuringfutures.com.

Te downloaden sjablonen

In ons boek spreken we over een notitieblad en over de multischaalmethode. Je vindt er meer over op pagina’s 46, 140, 141, 142, 188, 189. Deze bijlagen kan je hier gratis downloaden.

Materialen en verkoopadressen

Voor meer informatie hierover (en nog veel meer input) verwijzen we naar de site die werd opgebouwd rond de methodiek Figuring Futures.

Klik hier voor extra info.

Reacties van lezers

De schrijvers leggen er de nadruk op dat een cliënt een probleem kan hebben, doch dat hij/zij niet het probleem ís. Bij hun methode van begeleiden hoort een ‘toolkit’ met poppetjes die personen uitbeelden uit de sociale omgeving van de cliënt en ander beeldend materiaal. De auteurs beschrijven hoe je met dit materiaal de cliënt verleidt om uit zijn probleemdenken te stappen en (mee) te kijken naar kansen en mogelijkheden: hoe wil hij/zij dat de toekomst (leuke aanduiding: ‘de toekomstschatkist’) eruit zal zien? De doelen die de cliënt voor zichzelf stelt, worden niet aangeduid in SMART, maar in PRIMA (Perspectief, Realiseerbaar, Interactioneel, Minimaal haalbaar, Aantrekkelijk). Het gaat steeds om het bedenken van stapjes/stappen om de gestelde doelen te halen. Het werken met symbolisch materiaal is niet nieuw. Het boek geeft een goed samenvattend beeld van de mogelijkheden; het bevat mooie beschrijvingen van cases en het is enthousiasmerend geschreven. De bijlage geeft een aanduiding van mogelijke materialen. Een aanrader voor coaches/hulpverleners.
G. Kruis © NBD Biblion

Het boek leest als het een trein. Zelf kan ik als straathoekwerker in mijn beroep geen poppetjes gebruiken maar het stoort me niet. Integendeel, het helpt me nog beter om het oplossingsgerichte gedachtengoed te begrijpen. De manier waarop de casusbespreking werd opgebouwd is verfrissend.
De concepten uit het boek zijn gemakkelijk te verteren en dat is een zegen.
Kurt Vandebosch, stad Hasselt

Zelfs voor een oplossingsgerichte leek is het boek heel leesbaar …
Wat bij mij het sterkst blijft hangen zijn de open vragen om in echt contact te treden met mensen en de bouwstenen en de foto’s die stap voor stap concrete situaties weergeven. Deze beelden zitten vast in mijn hoofd en hierdoor kan ik alle stappen van het proces heel gemakkelijk onthouden en opnieuw gebruiken.
De methodiek is tevens heel toepasbaar met mijn eigen kinderen of bij werknemers die ergens vast zitten of op zoek zijn naar een volgende stap.
Stef Goossens, Siemens